Organización

O noso funcionamento pretende ser o máis asembleario e participativo posible, podendo os socios propoñer actividades , ao mesmo tempo, poñerse ao frente delas, facendo nestes casos a directiva un labor de xestión e organización facilitando infraestrutura e as xestións necesarias para a boa realización da actividade en cuestión. A directiva da Asociación Senunpeso Producións está composta por:

  • Presidenta: Esmeralda L. Castro
  • Vicepresidente: Javier López
  • Secretaria: Lucía Vázquez
  • Tesoureiro: Moisés Álvarez
  • Vocais: Carla Pérez, Abelardo Rendo

Así mesmo contamos con un bo número de amig@s e soci@s que nos axudan en distintas tarefas organizativas, tales como: Ramón Clavijo, Fina Guitián, Fernando Lema, Xurxo Guitián, Roi Guitián, María Lobo, Otilia Otero e María Gaiteiro.

Log In or Sign Up

Se estás matriculado/a en algún obradoiro do LAV introduce os teus datos de acceso para acceder ao foro de alumnos.

¿Recordar contraseña? / ¿Recordar usuario?